ZIK Črnomelj v letošnjem letu praznuje 60 let organiziranega izobraževanja odraslih v Beli krajini, 15 let je tudi nosilec zelenega znaka kakovosti - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanja (POKI), ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije.

Ob tej priložnosti smo danes, 6. junija povabili na srečanje poslovne partnerje, člane Sveta-a in člane Komisije za kakovost na ZIK-u. Predstavili smo jim delo na področju kakovosti izobraževanja odraslih in prikazali delne rezultate raziskave, s katero ugotavljamo mnenje belokranjskega prebivalstva o vlogi in pomenu ZIK-a v okolju. Srečanje je pomenilo tudi priložnost za izmenjavo mnenj in predlogov glede medsebojnega sodelovanja in izboljšav pri nadaljnjem delu ter povezovanju. Dogodek je potekal v okviru Tedna vseživljenjskega učenja pod sloganom dneva kakovosti - "Kakovost ustvarjamo vsi". Delovnemu srečanju je sledilo druženje ob slavnostni torti.