Ste zaposleni in se želite izobraževati?

Vabimo vas v BREZPLAČNE izobraževalne programe:

  • Računalniška pismenost za odrasle
  • Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje
  • Tuji jeziki za potrebe dela
  • Uspešna komunikacija kot prispevek kulturi podjetja
  • Zdravje zaposlenih - vodilo uspešnega podjetja
  • Kulturna dediščina za razvoj turizma
  • Spodbujanje lokalne samooskrbe
  • Priprava na izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni

Pokličite, pišite ali nas obiščite v Svetovalnem središču Pokolpje!

Informacije:

  • Nada Babič Ivaniš, 07 30 61 383, nada.babic@zik-crnomelj.si
  • Irena Bohte, 07 30 61 384, irena.bohte@zik-crnomelj.si

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.