Šolsko leto 2022/2023 se nagiba v drugo polovico.

Vabimo vas, da se prijavite, se udeležite informativnih dni ter se vključite v program. Tako lahko dokončate že začeto, si povečate možnost za zaposlitev, nadaljnje šolanje, se nato vključite v različne izobraževalne programe in odprete pot novim izzivom.

Pogoje za vpis in razpis v celoti najdete na povezavi https://www.zik-crnomelj.eu/sl/izobrazevalni-programi/osnovna-sola/razpis-za-vpis/.

Za vse dodatne informacije o programu smo vam na voljo.

Kontaktna oseba: Nina Šalamon (nina.salamon@zik-crnomelj.si; 040 879 041)

Vabljeni.