Na ZIK-u Črnomelj smo v petek, 17. septembra 2021 obeležili dan za kakovost izobraževanja odraslih. Pripravili smo delavnico za udeležence izobraževanja odraslih z naslovom S kakovostnim izobraževanjem do uspeha.

Svetovalka za kakovost na ZIK-u, Irena Bohte, se je z udeleženci pogovarjala o tem, kaj jim pomeni kakovostno izobraževanje, kdaj je učitelj kakovosten, katera znanja si želijo pridobiti in s katerimi vsebinami bi popestrili izobraževalni program socialne aktivacije. Udeleženci so spoznali skrb za kakovost izobraževanja v organizaciji, delo svetovalke za kakovost, komisije za kakovost ter sodelovali pri načrtovanju izobraževanja glede na ugotovljene izobraževalne potrebe in lastne cilje.

Praznovanje dneva kakovosti bo potekalo tudi v ponedeljek, 20. septembra 2021, ko se bodo srečale članice Komisije za kakovost ZIK Črnomelj. Pogovorile se bodo o opravljenih aktivnostih na področju presojanja in razvijanja kakovosti v preteklem šolskem letu in začele z načrtovanjem poglobljene samoevalvacije na izbranih področjih kakovosti.

Oba dogodka potekata v okviru skupne akcije Tednov vseživljenjskega učenja 2021 Dan za kakovost, v kateri sodelujejo omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter organizacije, nosilke Zelenega znaka kakovosti. Nosilec zelenega znaka Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje je tudi ZIK Črnomelj.