Udeleženci tečaja uporabne angleščine Univerze za tretje življenjsko obdobje ZIK Črnomelj so v letošnji izobraževalni sezoni uspešno zaključili svoje jezikovno izobraževanje.

Ob zaključku so tečajniki spoznali bogato zapuščino pisatelja, pesnika in prevajalca iz Bele krajine Janka Lavrina. V Lavrinov svet so najprej vstopili z ogledom dokumentarnega filma Ves slovenski, ves angleški, ves svetovljanski in nato obiskali njegovo rojstno domačijo na Krupi. Veliko zanimivih informacij o svojem sorodniku je udeležencem posredovala mentorica tečaja angleščine, profesorica Antonija Zvonka Šterbenc.

Lavrin je dočakal skoraj sto let (1887–1986) in je v svojem življenju, prepotoval kontinent ter poznal najbolj nadarjene in zanimive ljudi svojega časa. Ukvarjal se je z angleškimi izdajami slovenskih pisateljev v Veliki Britaniji, poskrbel je, da lahko Angleži berejo Prešerna in Cankarja v maternem jeziku. Bil je izreden poliglot, saj je tekoče govoril v 32 in pisal v kar 13 jezikih. Ustanovil je katedro slovenščine na univerzi v Nottinghamu, na kateri vsi, ki imajo kakršne koli stike s slovanskimi jeziki, še vedno njegovo ime izgovarjajo z globoko spoštljivostjo.