Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj je za priznanje Andragoškega centra Slovenije, v kategoriji učeči se posameznik predlagal, zeliščarko Minko Kočevar iz Dragomlje vasi. Dobitnica priznanja je udeleženka izobraževanja odraslih na ZIK-u v različnih izobraževalnih programih in študijskih krožkih ter tudi mentorica v programih s področja zeliščarstva. Pod Gorjanci je z družino zasadila zeliščni vrt, ki je namenjen predvsem izobraževanju različnih generacij o zeliščih in njihovi uporabnosti.

Minka Kočevar veliko vlaga v pridobivanje novih znanj na različnih področjih in rada svoje znanje ter izkušnje deli z drugimi. Belokranjski izobraževalci odraslih cenimo njen prispevek k učeči se skupnosti.

Predstavitveni film: https://mm.acs.si/video/2018/PriznanjaACS_2017_MINKA_KOCEVAR.mp4