V petek, 9. septembra 2022 je ZIK Črnomelj skupaj z Andragoškim centrom Slovenije in Kulturnim društvom Stari trg ob Kolpi pripravil dogodek ob predstavitvi izobraževalnega filma o kulturnem ustvarjanju domačinke Mire Madronič.

Mirina Madronič je zelo aktivna na področju kulturnega življenja v krajevni skupnosti, celotni Poljanski dolini in širše. Rada se vključuje v različne izobraževalne programe, ki jih organizira ZIK Črnomelj, zlasti v študijske krožke. Pri tem spodbuja tudi sokrajane k vseživljenjskemu učenju.

Mirino vlogo kulturnice je prepoznala tudi temeljna strokovna in razvojna inštitucija s področja izobraževanja odraslih v Sloveniji, Andragoški center Slovenije. Izbrali so jo za glavni lik pri predstavitvi kompetence kulturna zavest in izražanje. Gre za enega izmed osmih izobraževalnih filmov Na poti do življenjske uspešnosti, ki so jih izdali na Andragoškem centru Slovenije. Izobraževalni film o osebni zgodbi Mire Madronič je nastal v okviru razvojnega projekta, ki sta ga omogočila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. V 30-minutnem filmu spoznamo njeno kulturno udejstvovanje in iz osebne izkušnje izvemo, da ima kulturno izražanje nenadomestljivo mesto v človekovem življenju, da združuje in omogoča višjo kakovost življenja tudi v bolj odmaknjenih krajih.

Na dogodku, ki je potekal v Osnovni šoli Stari trg ob Kolpi, so v kulturnem programu nastopili člani Kulturnega društva Stari trg ob Kolpi, Kulturno športnega društva Predgrad in študijskega krožka Poljanska dolina-dolina zgodb, ZIK Črnomelj.

Film Kulturna zavest in izražanje