Tudi letos je bil velik interes za vključitev v delavnice v okviru regijskega festivala zaTe, ki so potekale na daljavo (online). ZIK Črnomelj je skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina, podjetjem Adria Dom, Srednjo šolo Črnomelj in Centrom za krepitev zdravja, Zdravstvenim domom Črnomelj organiziral 9 delavnic, ki jih je skupaj spletno obiskalo 269 udeležencev.

Festival zaTe se je na področju Bele krajine začel odvijati v torek, 10. novembra 2020 z delavnicami o veščinah iskanja zaposlitve, razvoja kariere in skrbi za zdravje.

Drugi dan festivala je bila organizirana delavnica MS Teams: najhitreje do kakovostnega pouka, ki jo je za učitelje v programu osnovne šole za odrasle in zaposlene na ZIK-u pripravila računalničarka Tajana Špundak Franko. Zelo pomembno je, da se tako učitelji kot udeleženci digitalno opismenijo, da lahko izvajamo izobraževanje na daljavo.

Za priseljence je bila tretji dan festivala organizirana delavnica s področja učenja slovenščine, kar je zelo pomembno za vključitev udeležencev v delo in družbo. Delavnico je pripravila Nada Babič Ivaniš, ki je udeležencem podala informacije o možnostih učenja slovenščine in jim predstavila potek preverjanja znanja za pridobitev javno veljavne listine o znanju slovenščine na različnih ravneh.

Strokovna sodelavka Centra za krepitev zdravja, Zdravstvenega doma Črnomelj, Tina Resman, je izvedla predavanje kako s prehrano ohranjati svoje zdravje, katera živila so pomembna za zdrav način prehranjevanja in kako je z vsebnostjo vitaminov. Zlasti je izpostavila D vitamin, ki ga je potrebno v jesenskem in zimskem času dodajati telesu.

Za dijake Srednje šole Črnomelj je direktorica kadrov v podjetju Adria Dom, Nina Nikić, predstavila podjetje, njihove proizvode, procese v podjetju ter razvojne cilje. Dijake je zanimala možnost zaposlitve v podjetju in kako poteka zaposlitveni razgovor za različna delovna mesta.

V popoldanskem času je Podjetniški inkubator Bela krajina organiziral delavnico s področja uporabe linkedina za kariero in posel. Izvajalka delavnice Manca Korelc je udeležencem podala nasvete kako graditi svoj profil, kako pridobivati stranke, graditi mrežo in se povezovati.

Zadnji dan festivala je bila izvedena še ena delavnica s področja veščin iskanja zaposlitve. Izvajalka delavnice Jasmina Kolbezen je spregovorila o tem kako se dobro pripraviti na zaposlitveni razgovor, kako poteka zaposlitveni razgovor na daljavo in na kaj moramo biti pozorni, ko se srečamo z delodajalcem, da bomo uspešni.

9. regijski Festival zaTE sta organizirala Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Zavod za zaposlovanje Območna služba Novo mesto skupaj s partnerji: Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj, Ljudsko univerzo Kočevje in Centrom za izobraževanje in kulturo Trebnje.