Dnevi zeliščarstva v Beli krajni so letos potekali že peto leto. Prvič smo jih na ZIK-u Črnomelj organizirali leta 2017 na pobudo ponudnikov zelišč in izdelkov iz zelišč, ki so se usposabljali v programih nacionalne poklicne kvalifikacije zeliščar, ekološki kmetovalce, predelovalec sadja na tradicionalen način in programih prehranske samooskrbe. Tudi letošnje dneve smo organizirali v sodelovanju z Zeliščno kmetijo Kočevar, Alenko Kukman s.p., Zavodom Jabolko, Sadjarskim društvo Bele krajine, Čebelarstvom Žagar in Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto.

Dnevi zeliščarstva v Beli krajini so potekali 30. septembra in 1. oktobra 2021 v vseh treh belokranjskih občinah, Črnomlju, Metliki in Semiču. Dvodnevni program je bil namenjen različnim generacijam, od predšolskih otrok do odraslih. Dopoldan so bile v obeh dneh organizirane zeliščarske delavnice za predšolske otroke, učence in dijake. Udeležili so se jih otroci iz Vrtca Črnomelj, Metlika in Semič, učenci Osnovne šole Vinica in Osnovne šole Semič ter dijakinje Šolskega centra Novo mesto. V popoldanskem času prvega dne je bila za otroke lutkovna igrica krtek Zlatko v izvedbi lutkovnega gledališča Fru-fru. Na stojnicah so potekale delavnice s področja zeliščarstva in predstavitve ponudnikov. Pripravili smo sejem izmenjave semen in sadik, kjer so obiskovalci lahko podarili ali zamenjali višek pridelka, semena ali sadike. V avli Kulturnega doma Črnomelj je bila na ogled razstava likovnih izdelkov otrok iz Vrtca Črnomelj. Obiskovalci so si ogledali tudi učni vrt Zikosad ob Ljudski univerzi, kjer so na ogled zelišča, sadno drevje in cvetlični vrt. Na predavanju so udeleženci pridobili znanja o pridelavi in uporabi začimbnih rastlin.

Zavedamo se, da je pomembno ozaveščati prebivalstvo in prenašati znanje o zeliščarstvu na vse generacije, še zlasti pa na mlajšo generacijo, predšolske in šolske otroke. Zato se povezujemo v okolju, saj želimo s svojim delom vplivati na razvoja dejavnosti zeliščarstva tudi v prihodnje.

Video iz Dnevov zeliščarstva na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=I8Qt8VaUiyg