Dnevi svetovalnih središč 2019, ki jih je v Beli krajini organiziral ZIK Črnomelj, so potekali v okviru 8. regijskega festivala zaTE. Prvi dan, 25. septembra je bil izveden strokovni dogodek z naslovom Spremembe so izziv. Delodajalci in drugi zaposleni, ki se ukvarjajo z razvojem kadrov, so se pogovarjali o tem kako pri sodelavcih doseči občutek nujnosti spremembe, kako se različni sodelavci različno spopadajo s spremembami, kje in kdaj začeti s spremembami ter kako doseči spremembo v organizaciji, ki se bo obdržala. V drugem delu srečanja je bila predstavitev izobraževalne ponudbe ZIK-a Črnomelj, ki je namenjena zaposlenim osebam. V okviru delavnice Priprava na zaposlitveni razgovor, ki je prav tako potekala prvi dan in jo je izvedel Zavod RS za zaposlovanje, so udeleženci krepili svoje veščine iskanja zaposlitve.

Podjetje Livar je za dijake Srednje šole Črnomelj, program oblikovalec kovin, pripravilo predstavitev svoje dejavnosti in možnosti zaposlovanja. Za priseljence v Beli krajini je bila izvedene delavnica učenja slovenščine in spoznavanja slovenske kulture. Člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, ki že 20 let deluje na ZIK-u, so se pogovarjali o celostni skrbi za zdravje v zrelejšem obdobju. DSO Črnomelj je predstavil poklic socialni oskrbovalec na domu in možnosti zaposlovanja na tem področju, ZIK Črnomelj pa možnosti izobraževanja s tega področja. RIC Bela krajina in ZIK Črnomelj sta pripravila predstavitev programa turistični vodnik za Belo krajino.

Center za krepitev zdravja Bela krajina je pripravil delavnico Zdrav začetek dneva in test hoje na 2 km, kjer se je preizkusilo 74 udeležencev. V delavnici varna raba interneta, ki je potekala v sodelovanju z Večnamenskim romskim centrom Črnomelj, so udeleženci dobili informacijo o tem kako ravnati na spletu in kako skrbeti za varnost podatkov. Udeleženci Osnovne šole za odrasle pa so spoznavali sebe, svoje učne navade in učni tip

Dnevi svetovalnih središč, ki so potekali od 25. do 27. septembra 2019, so bili dobro obiskani. Delavnice na ZIK-u, je v vseh treh dneh, obiskalo 176 udeležencev.