V Beli krajini raste 45 različnih vrst in podvrst divje rastočih orhidej. Spoznate jih lahko v novi knjigi Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah, kjer se je združilo strokovno znanje avtorja Jerneja Kavška s spretnostmi članic študijskega krožka Orhideje in vezenine, ki izvezle motive orhidej na različne izdelke.

V torek, 15. februarja 2022 je bila na Ljudski univerzi ZIK Črnomelj predstavitev knjige o divje rastočih orhidejah pri nas in na ogled razstava vezenin članic študijskega krožka. V uvodnem delu je bil prikazan skeč na temo kukavic (orhidej), ki so ga odigrali Bernarda Frankovič, Mira Madronič in Martin Šterk, ki je nastopil v vlogi Urška iz zgodb Poljanske doline.

Sledil je razgovor z mentorico študijskega krožka Orhideje in vezenine Ireno Bohte in avtorjem knjige Jernejem Kavškom. V razgovoru je bilo poudarjeno kako pomembo je povezovanje študijskih krožkov s strokovnjaki v okolju ter obravnavanje tem, ki so povezane z našo kulturno dediščino in naravo. Avtor knjige je spregovoril o tem, zakaj so divje rastoče orhideje tako posebne, kakšna je njihova razširjenost, kakšno je stanje na področju orhidej pri nas in kaj lahko naredi posameznik za ohranjanje orhidej in posredno biotske pestrosti. Predstavil je knjigo Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah, kjer so v uvodnem delu opisane značilnosti Bele krajine, na splošno predstavljene orhideje in njihova razširjenost v Beli krajini. Sledi opis vseh 45 vrst in podvrst orhidej, ki rastejo pri nas. Orhideje so prestavljene tako v besedi kot na fotografiji iz narave ter na vezenini. Knjigo sta prevedli v angleščino Zvonka Šterbenc in Gill Wreight, tako da bo dostopna tudi turistom iz tujine.

Na predstavitvi knjige sta spregovorili tudi direktorica ZIK Nada Žagar in vodja projekta študijskih krožkov na Andragoškem centru Slovenije, Nevenka Bogataj. Obe sta poudarili pomembno vlogo študijskih krožkov pri povezovanju v okolju in trajnostnemu razvoju

Knjiga Divje rastoče orhideje Bele krajine v naravi in na vezeninah je pomemben prispevek k osveščanju prebivalstva o ohranjanju zdravega okolja in s tem pogojev za rast divje rastočih orhidej na belokranjskih travnikih.