Tekstilna in oblačilna industrija je ena izmed največjih onesnaževalcev okolja. Nizke cene in krajša življenjska doba oblačil prispevajo k naraščanju števila tekstilnih odpadkov. Obstajajo številni načini, kako lahko proizvedemo manj odpadkov. Eden izmed bolj učinkovitih je ponovna uporaba. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj vas vabi na dogodek ob 14. Dnevu za spremembe,

ki bo v soboto, 15. aprila 2023, ob 10.uri

na medgeneracijskem vrtu za Kulturnim domom Črnomelj.

V okviru dogodka pod geslom Trajnost je v ponovni uporabi bomo organizirali izmenjevalnico oblačil in delavnice šivanja odejic (krpank), poslikave majic, ročne izdelave krp za čiščenje in šivanja vrečk za sadje. Kot prostovoljci bodo sodelovali člani Univerze za tretje življenjsko obdobje, člani skupine Starši staršem in študijskih krožkov ZIK Črnomelj. Predstavili bodo ustvarjalne in tudi praktične rešitve, kako lahko s ponovno uporabo ali predelavo zmanjšamo količino tekstilnih odpadkov. Najboljši tekstilni odpadek je namreč tisti, ki sploh ne nastane. K sodelovanju ste vabljeni udeleženci različnih generacij, od predšolskih otrok do starejših odraslih. V primeru slabega vremena bo dogodek v avli Kulturnega doma Črnomelj.

Več informacij lahko pridobite na janja.jankovic@zik-crnomelj.si ali 040 879 039.

Lepo vabljeni!