V šolskem letu 2017/2018 je ZIK Črnomelj izvajal javno veljavni program osnovne šole za odrasle v Črnomlju in v Metliki. V dveh polletjih je bilo v skupno 11 oddelkov vključenih 71 udeležencev, od tega 15 oz. 21% žensk. Skoraj vsi udeleženci so bili Romi, v program napoteni s strani zavoda za zaposlovanje.

Izvajali smo oddelke od opismenjevanja do zaključnega, 9. razreda. V 9. razred je bilo skupno vključenih 10 udeležencev, od tega sta dva 9. razred uspešno zaključila. Eden se je odločil za nadaljevanje izobraževanja na srednji šoli.

Udeležencem smo, poleg organiziranih predavanj ponudili oglede, predstavitve različnih organizacij v okolju (Mestna muzejska zbirka, Pastoralni center, Večnamenski romski center…), sodelovanje na javnih prireditvah (Parada učenja, dan odprtih vrat ljudske univerze…) in različne oblike vključevanja v širšo skupnost (čistilna akcija…). Mesečno so bile organizirane razrednikove ure, predstavitev svetovalnega središča, za višje razrede tudi poklicna orientacija. Od skupno 71ih udeležencev jih je bilo 25 oz. 35% uspešnih.

Pri izvedbi programa osnovna šola za odrasle smo tudi v letošnjem šolskem letu uspešno sodelovali z Zavodom RS za zaposlovanje, OS Novo mesto, Centrom za socialno delo Črnomelj in Centrom za socialno delo Metlika, Občino Črnomelj ter Občino Metlika.

Program osnovna šola za odrasle pomembno prispeva k dvigu izobrazbene ravni romskega prebivalstva in s tem veča njihove zaposlitve možnosti. Šolsko leto zaključujemo z zavedanjem, da je za uspeh posameznika, poleg motivacije in sposobnosti, potreben tudi poseben pristop, inovativne učne metode in tehnike, sprejemanje različnosti, strpnost, povezovanje ter sodelovanje vseh vključenih deležnikov.

Mojca Frankovič,
organizatorica izobraževanja odraslih