OZRK Črnomelj predstavi temeljne postopke oživljanja.