Na delavnici bodo udeleženci spoznali pomen vseživljenjskega učenja v sodobni družbi, razvijali bodo motivacijo ter spretnosti pri organizaciji učenja in pri upravljanju s časom. Reševali bodo vprašalnik za ugotavljanje in vrednotenje kompetence učenje učenja. Pridobljeni podatki bodo izhodišče za razmislek o učenju v prihodnje.

Delavnica bo potekala v računalniški učilnici Ljudske univerze ZIK. Izvajalki bosta Janja Jankovič in Nina Šalamon. Prijavite se PRIJAVNICA

Delavnica se bo izvedla v okviru Dnevov svetovanja za znanje in 11. regijskega festivala zaTE.

Program v Črnomlju

Program festivala zaTE