Parada učenja promovira vseživljenjsko učenje in je osrednji dogodek Tedna vseživljenjskega učenja. Poleg Črnomlja je v letu 2017 istočasno potekala še v trinajstih slovenskih krajih. Slogan naše, belokranjske parade je bil »Igrajmo se vse življenje«. Več kot 600 obiskovalcev je lahko sodelovalo v tradicionalnih belokranjskih in tudi nekaterih modernejših igrah: Ciljanje koze, Prašičkanje, Met obroča, Koza piš, Nebesičaljka, Balinanje z obroči, Kamenčkanje, Medkulturne igre, Namizne igre, Pikado, Skavtske igre. Obiskovalce so z igrami animirali: člani študijskega krožka Otroške igre, Društvo upokojencev Črnomelj – športna sekcija, Belokranjski skavti, Mladinski center Bit Črnomelj in Vrtec Otona Županiča Črnomelj.

Na otvoritveni slovesnosti belokranjske parade učenja so nastopili: Folklorni krožek Podružnične OŠ Suhor nad Metliko in učenca OŠ Mirana Jarca Črnomelj. V imenu Andragoškega centra Slovenije, nacionalnega koordinatorja parade učenja, je vse prisotne pozdravila Simona Kavčič. Obiskovalci so si ogledali tudi predstavitveni filmček študijskega krožka Otroške igre.

Na stojnicah, ki nam jih je priskrbelo JP Komunala Črnomelj, so svojo dejavnost predstavljali: Zavod za zaposlovanje - EURES, Srednja šola Črnomelj, Dnevni center Šent Metlika, Medeni butik BIBI, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Hiša sadeži družbe Črnomelj in Metlika, Varstveno delovni center Črnomelj, Ozara Slovenija - enota Črnomelj, Šola zdravja Črnomelj, Rdeči križ Črnomelj, Gasilska zveza Črnomelj, Podjetniški inkubator Bela krajina, Otroški vrtec Metlika in Zavod Živim. Prireditev so snemali študentje Višje ekonomske šole Novo mesto – program medijski tehnik pod mentorstvom prof. Uroša Raztresna. Za foto dokumentiranje so skrbeli člani Kluba belokranjskih študentov.

Tako velikega projekta ne bi mogli izpeljati brez številnih prostovoljcev in vseh zgoraj omenjenih sodelujočih, ki se jim še enkrat iskreno zahvaljujemo za sodelovanje. :)

Nacionalni koordinator Parade učenja je Andragoški center Slovenije.

Program sofinancirajo: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in občine Črnomelj, Metlika in Semič.