Parada učenja je dogodek za promocijo vseživljenjskega učenja. V sredo, 18. maja, je potekala tudi v Črnomlju. Že drugo leto zapored jo je organiziral Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj. Letos je nosila slogan »Igrajmo se vse življenje«. S prikazom in izvedbo najrazličnejših iger smo želeli sporočiti:

  • medsebojno druženje je osnova za dobre medosebne odnose, omejevati moramo virtualna druženja, ki jih nudi sodobna informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT),
  • v življenju je pomembno sodelovati, se dogovarjati, upoštevati pravila in spoštovati različnost,
  • povezanost v lokalnem okolju je ključ do napredka, k razvoju skupnosti lahko prispeva vsak posameznik s svojo domiselnostjo in ustvarjalnostjo.

Program Parade učenja je obsegal slavnostno otvoritev, gledališko predstavo, prikaz in izvedbo iger na prostem in prikaz dejavnosti na stojnicah.

Parado učenja 2016 so z ZIK-om Črnomelj soustvarjali lokalni vrtci, šole, društva, podjetja in posamezniki-prostovoljci.