jasna_podpis_na_beli_podlagi 1

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj organizira dobrodelno prireditev Jasna od leta 2008 v spomin na pokojno sodelavko Jasno Šeruga Muren, nekdanjo vodjo kulturnega programa na ZIK-u.

Namen prireditve je predstavitev domačih ustvarjalcev na kulturnem področju in pomoč društvom, ki niso deležna zadostne podpore za izvajanje svoje dejavnosti.

V prvih letih so na prireditvi nastopili ustvarjalci, ki so sodelovali z Jasno, kasneje smo na odru spremljali domačine, ki so kakorkoli povezani z ZIK-om. Predstavili so se udeleženci v projektih za spodbujanje ustvarjalnosti mladih (Glas mladih, Župančičeva frulica, Filmski tabor Kolpa), udeleženci izobraževanja odraslih, ki so tudi ustvarjalni na kulturnem področju (slikanje, petje, poezija), in društva in posamezniki, ki partnersko sodelujejo v različnih projektih in izobraževalnih programih (folklorniki, gledališčniki, pevski zbori).

Stalnica programa dobrodelne prireditve je Gledališka skupina ZIK Črnomelj, ki vsako leto izvirno in igrivo predstavi svoje uspešno delo.

Prejemniki sredstev na dosedanjih prireditvah so bila naslednja društva: trikrat Društvo onkoloških bolnikov Slovenije - Skupina za samopomoč Črnomelj, dvakrat Terapevtska skupnost Tav iz Starega trga ob Kolpi, dvakrat Društvo za zaščito živali Bela krajina in po enkrat Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Klub Zeleni Jurij Črnomelj in združenje Ozara Slovenije, enota Črnomelj. Prejemniki sredstev se vsako leto aktivno vključijo v pripravo in izvedbo prireditve, bodisi kot nastopajoči, bodisi kot soorganizatorji.

Dobrodelnim prispevkom obiskovalcev prireditve se vsako leto dodajo še sredstva, ki so zbrana od prodaje izdelkov Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj.

Prireditev vsako leto podpre Občina Črnomelj in nekaj manjših sponzorjev oziroma donatorjev.

Več o zadnji Dobrodelni prireditvi Jasna 2016.