Zeliščarska delavnica bo potekala na svetovalni točki Svetovalnega središča Pokolpje v Knjižnici Metlika. Mentorica je zeliščarka Alenka Kukman.