V letu 2017 so bile izvedene številne motivacijske delavnice in razgovori z vodstvenimi delavci, predstavniki lokalnih skupnosti, predsedniki društev in drugimi zaposlenimi z namenom motiviranja oseb za vključitev v izobraževalne programe, ki so predmet projekta. Izvedenih je bilo več predstavitev projekta v lokalnih skupnostih, na prireditvah, ob začetku in ob zaključkih izobraževalnih programov. Na točkah, kjer se srečuje veliko ljudi smo izobešali plakate in delili zgibanke. Promocijo projekta smo vršili tudi z izobesitvijo transparenta in jumbo plakata.

Na ravni konzorcija se je v letu 2017 878 oseb vključilo v skupno 67 izobraževalnih programov. 661 oseb oziroma 75,3% je bilo starejših od 45 let. Izvedli smo naslednje programe:

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU)

 • 1x Usposabljanje za življenjsko uspešnost-Izzivi podeželja

Programi priprav za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma certifikata (PP)

 • 1x priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni
 • 3x priprave na NPK Operater/Operaterka CNC naprav

Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO)

 • 3x Spodbujanje lokalne samooskrbe
 • 1x Kulturna dediščina za razvoj podeželja
 • 8x Nemščina za potrebe dela
 • 15x Angleščina za potrebe dela
 • 6x Zdravje zaposlenih-vodilo uspešnega podjetja
 • 1x Izboljšajmo svoje poslovanje

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO)

 • 5x Računalnik kot orodje komunikacije in multimedijsko orodje
 • 2x Računalniško programiranje za potrebe dela
 • 12x Uspešno vodenje delovnih procesov s pomočjo IKT
 • 1x Računalniško modeliranje
 • 1x Uporaba različne programske opreme za potrebe dela
 • 1x Strojno programiranje z računalnikom

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Projektne aktivnosti na ravni konzorcija so obsegale intenzivno sodelovanje med partnerskimi organizacijami in ključnimi deležniki v lokalnih okoljih. Slednji so bili vključeni tudi v izvajanje promocijskih aktivnosti. Poslovodeči je vodil korespondenco z MIZŠ, ZLUS. Organizirana so bila tri partnerska srečanja, več srečanj projektnega tima organizacije poslovodečega ter več predstavitev projekta na lokalni ravni (za društva, podjetja, posameznike).