Zaključil se je projekt Svetovanje od 2016 do 2022, Pokolpje, ki ga je v zadnjih petih letih izvajal ZIK Črnomelj skupaj s partnersko organizacijo Ljudsko univerzo Kočevje. Zaključek projekta ne pomeni prenehanja svetovanja zaposlenim, saj se bo odslej ta dejavnost za zaposlene izvajala v Svetovalnem središču Pokolpje v okviru javne službe.

V času izvajanja projekta svetovanje zaposlenim, od leta 2016 do 2022, se je v svetovanje na področju Pokolpja vključilo 748 zaposlenih svetovancev, od tega kar 45 % moških. Udeleženci so potrebovali svetovanje za vključitev v različne programe za dvig izobrazbene ravni, izobraževalne programe za potrebe dela in osebnostne rasti ter pridobitve novega poklica v okviru nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Poudarek je bil tudi na svetovanju s področja učenja slovenščine in opravljanju izpita iz slovenščine na vstopni in osnovni ravni. Svetovanci so se lahko vključili v postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Gre za znanje, ki ga pridobimo izven šole, pri delu, pri prostočasnih aktivnosti in z aktivnim delovanjem v družbi. V okviru projekta se je vzpostavilo dobro sodelovanje z delodajalci v okolju, ki so spodbujali zaposlene k vključevanju v svetovanje in izobraževanje za potrebe dela.

Na zaključni konferenci projekta s področja svetovanja zaposlenim, ki je bila v četrtek, 10. marca 2022 na Ljudski univerzi Črnomelj, so bili predstavljeni doseženi projektni rezultati in opravljene aktivnosti. V uvodnem delu programa je bilo predavanje psihologinje na temo ustvarjanje kulture učenja v delovnih organizacijah, v drugem delu pa so predstavile svoje delo svetovalke iz ZIK-a Črnomelj in Ljudske univerze Kočevje. Sledil je razgovor, kjer sta svojo izkušnjo s svetovanjem delila udeleženka, ki si je pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo romska pomočnica in se vpisala naprej v visoko šolo s področja predšolske vzgoje in svetovanec, ki se je učil slovenščine, španščine ter sodeloval v postopku vrednotenja svojih kompetenc.

Predstavnica podjetja Livar je predstavila primer dobrega sodelovanja med gospodarstvom in ljudsko univerzo ter izobraževanje zaposlenih v njihovem podjetju. Vodja sektorja za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je predstavila pogled financerja na projekt in dosežene rezultate, župan občine Črnomelj pa je izpostavil pomen delovanja svetovalnega središča za Belo krajino. Strokovno področje svetovanja odraslim razvija Andragoški center Slovenije (ACS), zato je na konferenci o prihodnosti svetovanja odraslim spregovorila tudi vodja Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS.

Svetovanje odraslim, ki ga v Beli krajini izvaja ZIK Črnomelj, je dostopno vsem odraslim, ki se želijo učiti, nadgraditi svoje znanje ali se podajajo na novo karierno pot. Delovanje Svetovalnega središča Pokolpje in zagotovljeno financiranje svetovalne dejavnosti kot javne službe tako odpira nove možnosti v okolju in omogoča Belokranjcem večjo dostopnost do potrebnih informacij, svetovanja, izobraževanja in osebnostnega razvoja.

Pridite k nam na svetovanje, pridite k nam po znanje. Vabljeni, da obiščete Svetovalno središče Pokolpje.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.