Udeleženci si v prvem modulu pridobijo znanja s področja kulturne dediščine, izročila in pomena ohranjanja kulturne dediščine Bele krajine (prepoznavanje, uporaba tradicionalnih izdelkov, repliciranje vzorcev na sodobne tekstilne izdelke, razvijanje odnosa do vključevanja elementov kulturne dediščine v snovanje lastnih tekstilnih izdelkov).

V drugem modulu je poudarek na snovanju in izdelovanju tekstilnih izdelkov ter pripravi izdelkov za prodajo (oblikovanje oblačil in tekstilij, ustvarjanje lastnih kreativnih idej in tržno zanimivih izdelkov).

V tretjem modulu bodo udeleženci pridobili znanje, ki ga bodo potrebovali za vstop v podjetniško dejavnost in uspešno trženje produktov: računalniško opismenjevanje, pravni vidiki poslovanja, načrtovanje, organizacija in spremljanje delovnega procesa, trženje, promocija in finančno vodenje poslovanja.