V okviru delavnice bodo udeleženci ozavestili, da se celo življenje učimo in informacije iz okolja sprejemamo skozi 3 osnovne zaznavne sisteme (vizualni, avditivni, kinestetični). V osrednjem delu bodo spoznali učne tipe in njihove značilnosti. Izpolnili bodo vprašalnik, s pomočjo katerega bodo odkrili njihov prevladujoči tip učenja. Sledila bo predstavitev učnih tehnik glede na učni tip. Izdelali bodo plakat. Delavnico bo izvedla Jasmina Kolbezen, organizatorica izobraževanja odraslih na ZIK-u. Potekala bo v prostorih ZIK Črnomelj - enota ljudska univerza.

Dogodek je vključen v Dneve svetovalnih središč 2019 in Festival zaTE:

Program v Črnomlju (pdf; 918 kB)

Celoten program festivala (pdf; 737 kB)