Računalniška učilnica, Ljudska univrza, Kolodvorska cesta 32 c. Za člane UTŽO.