V okviru Svetovalnega središča Pokolpje vabljeni na svetovalno točko na Center za socialno delo Metlika vsako sredo od 10. do 12. ure. Svetovalka vam bo predstavila izobraževalno ponudbo v okolju in vam svetovala glede možnosti vključitve v različne programe. Vsebina svetovanja so tudi veščine iskanja zaposlitve (izdelava življenjepisa, prijava na delovno mesto, priprava na zaposlitveni razgovor). Vabljeni na svetovalno točko.