Vabljeni na svetovalno točko v Krajevno knjižnico Semič, kjer bo potekalo informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja tako za zaposlene kot brezposelne osebe in upokojence.

Svetovali vam bomo tudi na področju veščin iskanja zaposlitve (priprava življenjepisa, ponudbe ali prijave na delo). Za več informacij.