Vabljeni na predavanje o radonu, merjenju in ukrepanju v primeru povišanih koncentracij le-tega, ki bo v prostorih Ljudske univerze ZIK, Kolodvorska 32c, Črnomelj. Pridobili boste koristne informacije in strokovne nasvete, zato izkoristite priložnost za srečanje s strokovnjaki. Gre za predavanje v okviru projekta RadoNorm-SLO.

Na delavnici nam bo dr. Katja König posredovala splošna dejstva o radonu v bivalnem okolju, nas informirala o zakonodaji in priporočilih na tem področju. Predstavila bo cilje in predviden potek projekta RadoNorm-SLO ter kako se bodo lahko občani vključili v aktivnosti. V okviru projekta boste lahko izmerili koncentracijo radona v svojih domovih z različnimi merilnimi metodami ter izmerili tudi splošno kakovost zraka v domu. Občani, ki boste aktivno vključeni v projekt, boste lahko predstavili svoje videnje problematike radona.

Partner projekta je tudi Institut Jožef Stefan, s katerega se bosta delavnice udeležila dr. David Kocman in dr. Janja Vaupotič. Dr. David Kocman bo predstavil koncept občanske znanosti, ki v raziskave vključuje širšo skupnost. Dr. Janja Vaupotič pa bo predstavila pomen kontinuirnih meritev koncentracije radona (kot dopolnilne tehnike k detektorjem jedrskih sledi) in prezračevanja ter problem prevelike tesnosti stavbnega ovoja. Cilj vseh aktivnosti je izboljšanje ozaveščenosti občanov na področju radona in povečanje stopnje protiradonskih ukrepov.

Prispevki:

dr. Katja König: Projekt RadoNorm-SLO

dr. David Kocman: Občanska znanost – novi pristopi znanstvenoraziskovalnega dela na podlagi primerov dobrih praks

dr. Janja Vaupotič: Kontinuirne meritve koncentracije radona in prezračevanja stavb

Prijavite se na predavanje na št. 07 30 61 390 oz. z e-prijavnico: PRIJAVNICA