Dnevi svetovanja za znanje 2022 in 11. regijski festival zaTE so potekali od 21. 9. do 23. 9. 2022.

Organizirane so bile brezplačne delavnice in predstavitve za brezposelne, zaposlene, upokojence, udeležence izobraževanja odraslih in srednješolce. Udeleženci so se lahko vključili v delavnice s področij kako se uspešno učiti, učenja slovenščine, spoznali postopek vrednotenja neformalnih znanj, razvijali digitalne kompetence za prihodnost in slišali uspešne podjetniške zgodbe. Na stojnici znanja, v okviru Dneva za skrito znanje, so dobili nasvet glede vključitve v izobraževanje, s področja načrtovanja karierne poti in odkrivanja skritega znanja v postopku vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. Strokovna javnost, delodajalci in udeleženci projekta Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022 Pokolpje so bili vabljeni na zaključno konferenco projekta.

Program Črnomelj

Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in Zavod za zaposlovanje Območna služba Novo mesto, izvedbo festivala so omogočile tudi ljudske univerze v regiji: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje.

Festival se je odvijal v Novem mestu, Trebnjem, Kočevju in Črnomlju. Udeležba na dogodkih festivala je bila brezplačna.

Program festivala zaTE

Info časopis

Prispevek v medijih

Za več informacij:

Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje

telefon 07 30 61 384; 040 984 678; e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si