Ime programa

Univerza za tretje življenjsko obdobje (UTŽO)

Komu je namenjen?

Upokojencem

Velikost skupine

Do 100 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Oktober 2018

Kraj izvajanja

Črnomelj, Metlika ali Semič

Trajanje izobraževanja

Oktober 2018 – junij 2019

Vsebina

Delavnice in predavanja s področja zdravja, gibanja, kulturne dediščine, ročnih del, zeliščarstva, kulinarike, učenja tujih jezikov in računalništva

Dokončanje programa

Junij 2019

Stroški programa

Članarina 15 €

Financer

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter občine Črnomelj, Metlika in Semič

Rok prijave

15. oktober 2018

Kontakt za več informacij

Vesna Vipavec: 07 30 61 390,
vesna.vipavec@zik-crnomelj.si

Pridružite se nam in prispevajte k bogatitvi izobraževalne ponudbe ZIK Črnomelj! Svoje znanje lahko posredujete starejšim tako, da se kot prostovoljec pridružite pri izvedbi delavnic in predavanj.

UTŽO, ki deluje na ZIK-u, je članica mreže slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, ki združuje 52 članic po vsej Sloveniji.

Programe UTŽO sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, občine Črnomelj, Metlika in Semič.