Pri organizaciji in izvajanju programov za osebe s posebnimi potrebami ZIK Črnomelj sodeluje z Varstveno-delovnim centrom Črnomelj in Sožitjem Bela krajina. Udeleženci se vključujejo v različne programe s področij ohranjanja kulturne dediščine, učenja angleščine in računalništva ter sodelujejo pri delavnicah medgeneracijskega učenja.

V šolskem letu 2017/2018 poteka program Učimo se angleščine s pomočjo računalnika, kjer se varovanci Varstveno-delovnega centra Črnomelj učijo uporabne angleščine, spoznavajo nove besede s pomočjo slike, iščejo informacije na spletu, pošiljajo elektronsko pošto, oblikujejo različna voščila in fotografije. Udeleženci s posebnimi potrebami so vključeni tudi v program Zaplešimo po belokranjsko.