Prispevki v medijih

UČNA URA Z JERNEJEM KAVŠKOM

,  Vir: Radio Odeon

Stopili so skupaj za dobro otrok

,  Vir: Dolenjski list

Kmetijski krožki v vrtcih in šolah

,  Vir: Belokranjec

Predstavniki MKGP o lokalni trajnostni samooskrbi

,  Vir: Radio Krka

ZIK Črnomelj in Jani Gačnik: Samooskrba s sadjem

,  Vir: lokalno.si

Stopili skupaj za razvojni oddelek belokranjskih otrok

,  Vir: Lokalno.si

Spodbujanje lokalne samooskrbe v Metliki

,  Vir: Radio Krka

Spodbujanje lokalne samooskrbe

,  Vir: Radio Odeon

v ZIKu o kmetijskih krožkih

,  Vir: lokalno.si

ZIK z resnimi prostorskimi težavami

,  Vir: Dolenjski list

Težave na ZIK Črnomelj

,  Vir: TV Vaš kanal Novo mesto

Predstavitev projekta Urbane brazde v Črnomlju

,  Vir: Radio Krka

Enostavna samooskrba

,  Vir: Radio Odeon

Nezadovoljstvo v Kulturnem domu Črnomelj

,  Vir: TV Slovenija - Slovenska kronika
Dostopnost