ZIK Črnomelj je v Tednu medgeneracijskega učenja, ki je potekal od 23. do 27. novembra, pripravil veliko zanimivih aktivnosti, ki so ob učenju in druženju povezale različne generacije.
Izvedli smo medgeneracijsko delavnico Belokranjsko vezenje, kjer so se udeleženci lahko naučili različnih tehnik vezenja od izkušenih vezilj.
V Otroškem vrtcu Metlika smo izvedli Zabavno urico angleščine kar trikrat. Dvakrat za otroke vrtca in enkrat za vse tiste, ki vrtca še ne obiskujejo. Mentor je na delavnicah otrokom približal učenje tujega jezika skozi pravljico.
Prostovoljci Srednje šole Črnomelj so nudili inštrukcije glede uporabe novejših mobilnih naprav upokojencem.
Starši pa so lahko prisluhnili defektologinji iz Zdravstvenega doma Metlika, ki jim je ponudila uporabne nasvete, kako pripraviti otroka in sodelovati pri razvoju govora in branja. Skupaj s svojimi otroki so lahko razgibali mišice v programu Telovadimo skupaj z našimi otroki.