Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti znanja o predelovanju mleka na tradicionalen način in trženju izdelkov. Po opravljenem usposabljanju se udeleženci lahko vključijo v postopek pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

oktober 2017, če bo zadostno število prijavljenih.

Trajanje izobraževanja

104 ure

Vsebina programa

Program vključuje:

 • Priprava živali za molžo in molzenje

 • Čiščenje in razkuževanje opreme za molžo

 • Hlajenje mleka

 • Toplotna obdelava mleka

 • Izdelava fermentiranih mlečnih izdelkov

 • Izdelava surovega masla

 • Izdelava sira

 • Trženje svojih izdelkov

 • Načrtovanja, priprava, izvajanje in kontrola lastnega dela

 • Racionalna raba energija, materiala in časa

 • Varovanje zdravja in okolja

 • Komuniciranje s strankami

Cena

490,00 €

Izobraževanje je za brezposelno osebo brezplačno, ker program financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Brezposelno osebo napoti v program svetovalec na uradu za delo.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Mojca Frankovič: 07 30 61 385,

mojca.frankovic@zik-crnomelj.si