logotip_zik

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Davčna št.: SI92914730
Matična št.: 5052467 000

Telefon:
07 30 61 390
07 30 61 392
031 377 061

E-naslov: info@zik-crnomelj.si
URL: http://www.zik-crnomelj.eu

Delovni čas:
ponedeljek - četrtek od 9:00 do 19:00
petek od 9:00 do 15:00

ZIK Črnomelj ima pomembno vlogo v okolju, ker je edina organizacija za izobraževanje odraslih v Beli krajini. Večina izobraževanja je za udeležence brezplačna, ker ZIK pridobi večino sredstev na podlagi uspešnih prijav na javne razpise iz domačih in tujih virov. To prispeva k dvigu kakovosti življenja prebivalcev Bele krajine. V šolskem letu 2016-2017 je ZIK imel 3.306 udeležencev, od tega 3.103 (94 %) takšnih, ki so imeli izobraževanje oziroma usposabljanje brezplačno (financerji so v večini projektov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in druga ministrstva in Evropski socialni sklad).

Izobraževanje odraslih se izvaja razpršeno po vsej Beli krajini, kar bistveno prispeva k njegovi dostopnosti. Programi in projekti vsebinsko sledijo razvojni strategiji Bele krajine, zato imajo poudarek na razvoju podjetništva in turizma, prehranske samooskrbe in ohranjanja kulturne dediščine. K osebnemu razvoju in napredku skupnosti pa prispeva učenje tujih jezikov, računalniško opismenjevanje, programi gibanja in skrb za pripadnike ranljivih skupin.

VIRI FINANCIRANJA ZIK-a v letu 2017

Kljub statusu javnega zavoda se ZIK večinoma financira sam, na podlagi uspešnih prijav na javne razpise. Viri financiranja se iz leta v leto razlikujejo, tako po vsebini kot po deležu sredstev.

ZIK Črnomelj je v letu 2017 dosegel 74 % prihodkov na podlagi uspešnih prijav na javne razpise oziroma pozive, iz drugih virov pa slabih 6 %. Iz proračuna občin je prejel 20 % prihodkov, od tega od občine Črnomelj dobrih 19 %, od občin Metlika in Semič pa 0,66 %. Metliška občina dodatno podpira izobraževanje odraslih za svoje občane z zagotavljanjem brezplačnih prostorov za izvajanje programa osnovna šola za odrasle, semiška občina pa z zagotavljanjem brezplačnih prostorov za večino usposabljanj za njihove občane. ZIK je tako edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v tako visokem deležu odvisen od projektne naravnanosti in pridobivanja sredstev na podlagi uspešnih prijav projektov. Glede na vire financiranja je imel v letu 2017 dobrih 95 % sredstev iz javnih virov in slabih 5 % sredstev iz nejavnih virov za opravljanje javne službe. ZIK šteje za javne vire vse tiste, ki so prišli iz javnih institucij in ustanov, četudi jih je pridobil na tržni način, to je preko prijav na javne razpise.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki je v zadnjih 15 letih skupaj s konzorcijskimi partnerji pridobil več kot 2 milijona EUR na podlagi uspešnih prijav na domačih in mednarodnih javnih razpisih.