Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Društvo vinogradnikov Črnomelj vabita na vpis v Tečaj iz senzorične analize vina.

Dodatne informacije in prijave do 16. januarja 2023: irena.bohte@zik-crnomelj.si; 040 984 678

Trajanje: 20 pedagoških ur

Izvajalec: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto.

Izvedba: od 30. januarja do 6. februarja 2023

Lokacija: Ljudska univerza Črnomelj, Kolodvorska cesta 32c, Črnomelj.

Cena: 127 €, od tega posamezni udeleženec plača 90 €, razliko v ceni v višini 37 € na posameznika pokrije ZIK Črnomelj iz sredstev za izobraževanje odraslih.

Urnik bo dokončno oblikovan, ko se zbere skupina za izobraževanje.

SEZNAM PREDAVANJ/DELAVNIC V OKVIRU IZOBRAŽEVANJA IZ SENZORIČNE ANALIZE VINA

LOKACIJA: Ljudska univerza Črnomelj, Kolodvorska cesta 32c, Črnomelj.

Ponedeljek, 30.1.2023, 16:00 – 18:15 (3 ure)

Predavateljica: Ivanka Badovinac

Vsebina: Zaznave barve, vonja in okusa – splošna teorija v povezavi z zgradbo človekovih čutil. Načini ocenjevanja vina (zgodovina, 20 točkovna metoda, 100 točkovna metoda, opisovalna metoda, triangel test, primerjava v parih...) s poudarkom na aktualnih načinih ocenjevanja v Sloveniji.

Torek, 31.1.2023, 16:00 – 19:00 (4 ure)

Predavateljica: dr. Tatjana Košmerl

Vsebina: Pomanjkljivosti, napake in bolezni vina – teorija in praktičen prikaz na vzorcih arom in vinih.

Sreda, 1. 2. 2023, 16:00 – 18:15 (3 ure)

Predavatelj: Andrej Bajuk

Vsebina: Priprava senzoričnega ocenjevanja (prostor, oprema, vrstni red, naloge posameznikov). Zakonodaja in pravilniki pri ocenjevanju vina v Sloveniji – teorija.

Četrtek, 2.2.2023, 16:00 – 19:00 (4 ure)

Predavatelj: dr. Dejan Bavčar

Vsebina: Zaznave vonjev – praktični prikaz in teorija (prag zaznave in prepoznave, osnovni vonji, primarne, sekundarne in tercialne aromatične spojine s čim več praktičnimi prikazi na vodnih raztopinah in vinskih vzorcih).

Petek, 3.2.2023, 16:00 – 19:00 (4 ure)

Predavateljica: dr. Andreja Vanzo

Vsebina: Vidne zaznave – praktični prikaz in teorija (razvrščanje po barvi, tipične barve posameznih sort/zvrsti, povezava barve s tehnologijo pridelave vina, bistrost-motnost, viskoznost, penjenje in iskrenje pri penečih vinih). Zaznave okusov – praktični prikaz in teorija (štirje osnovni okusi, prag zaznave in prepoznave, razlika trpkost-astringenca-grenkoba, pokušanje na vodnih raztopinah in vinskih vzorcih).

Ponedeljek, 6. 2. 2023, 16:00 – 18:15 (3 ure)

Predavateljica: Ivanka Badovinac

Vsebina: Praktičen prikaz ocenjevanja – nekaj reprezentančnih vinskih vzorcev iz Slovenije, ocenjujejo vsi udeleženci, vodi in komentira predavateljica.