V Kulturnem domu Črnomelj so možni najemi:

Št. Prostor m2 št. sedežev Oprema Opombe Cena (v EUR)
1. mala dvorana 96 do 40 računalnik, projektor, internet cena velja do 2 uri 18,00
2. velika dvorana*
(brezplačni najem ali dobrodelna prireditev)
601 320 tehnični koordinator, računalnik, projekcija na veliko platno, ozvočenje cena velja do 3 ure 125,00
3. velika dvorana 601 320 tehnični koordinator, projekcija na veliko platno, ozvočenje cena velja do 3 ure 225,00
4. velika dvorana 601 320 tehnični koordinator, projekcija na veliko platno, ozvočenje celodnevni najem 450,00

* Brezplačna prireditev je prireditev za katero organizator obiskovalcem ne zaračunava plačila v kakršnikoli obliki. Dobrodelna prireditev je prireditev za katero organizator obiskovalcem zaračuna vstopnico, a inkaso v celoti nameni za točno določene dobrodelne namene in tudi nastopajoči ne prejmejo honorarja.

Po dogovoru je možen najem zgornje in spodnje avle (za razstave, različna druženja ipd.).
V Kulturnem domu Črnomelj lahko pripravite tudi otroško rojstnodnevno zabavo.

Za rezervacije pokličite: 07 30 61 392 (Ksenja Koncilja) ali pišite: ksenja.koncilja@zik-crnomelj.si