Delavnice

Instalacija

Bea Tomšič Amon, vodja delavnice

Keramika

Tamara Bregar, vodja delavnice

Montažna plastika

Vlasta Markočič, vodja delavnice

Siporeks

Boštjan Kavčič, vodja delavnice

Asistenti