Kino Črnomelj je začel delovati 5. 10. 1930 kot SOKOLSKI KINO. V začetku je kinoaparature poganjalo oglje, predvajali so se nemi filmi ob spremljavi žive glasbe. Od leta 1953 sta bila v kinokabini dva ruska kinoprojektorja, ki jih je leta 1999 nadomestil sodobnejši kinoprojektor. Hiter napredek tehnologije je pripeljal leta 2015 do digitalizacija kinematografa, ki sta jo sofinancirala Občina Črnomelj in Slovenski filmski center, Javna agencija. Kinokabina je opremljena z novim digitalnim projektorjem in 35 mm projektorjem za potrebe predvajanja starejših fimskih klasik. Z digitalizacijo kinematografa (film se lahko predvaja takoj ob uradnem pričetku predvajanja v Sloveniji) se je začelo večati stevilo obiskovalcev na filmskih predstavah. Leta 2015 beležimo 6412 obiskovalcev, leta 2016 obišče kino 6757 obiskovalcev, leta 2017 je število obikovalcev 7056, leta 2018 obišče kino 7539 obiskovalcev, leta 2019 je število obiskovalcev na filmskih predstavah 8291.

Črnomaljski kino kot edini redno delujoč kinematograf v Beli krajini se je v širšem slovenskem prostoru uveljavil s skrbno izbranim programom, šolskimi filmsko-vzgojnimi projekcijami in s filmskim abonmajem. V dvorani kina pogoto gostimo številne slovenske filmske ustvarjalce, ki svoje filme predstavijo v sproščenem pogovoru z obiskovalci.

Kino Črnomelj je član Art kino mreže Slovenije in Europa Cinemas.

Črnomaljski kino, ki vodi filmski program za vse tri belokranjske občine, sledi novostim svetovne filmske produkcije in želi ustreči okusom vseh generacij.