Kino v Črnomlju ima daljšo tradicijo, saj je prisoten v našem okolju že več kot pol stoletja.

Stari ruski kinoprojektorji so bili priča vsem vzponom in padcem od leta 1953 vse do jeseni leta 1999, ko jih je nadomestil eden od trenutno najsodobnejših kinoprojektorjev. Živimo v času hitrega napredka tehnologije, zato se nam v bližnji prihodnosti obeta še digitalizacija kinematografa.

V letu 2010 se je črnomaljski kino pridružil Art kino mreži kinematografov po Sloveniji. Namen združevanja je lažji dostop do sredstev na javnih razpisih Ministrstva za kulturo RS in Europa Cinemas ter ponuditi obiskovalcem poleg komercialne ameriške produkcije tudi kakovostno slovensko in evropsko filmsko produkcijo.

Črnomaljski Kino, ki vodi filmski program za vse tri belokranjske občine, sledi novostim svetovne filmske produkcije in želi ustreči okusom vseh generacij.