Samoevalvacijo izvajamo na ZIK-u Črnomelj po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Z listino kakovosti smo opredelili, da izvajamo samoevalvacijo na vsake tri leta. V prvem letu pripravimo samoevalvacijski načrt, v katerem opredelimo področja, izbrane kazalnike, ki jih bomo samoevalvirali. Določimo standarde kakovosti, samoevalvacijska vprašanja, subjekte in vire za pridobivanje podatkov ter izberemo kvalitativne in kvantitativne metode. Na podlagi načrta izpeljemo naslednjo fazo pridobivanja podatkov in priprave samoevalvacijskega poročila.