pokiZIK Črnomelj presojanja in razvijanja kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina kakovosti. (pdf; 509 kB) Z njo zaposleni udeležencem izobraževanja, financerjem in partnerjem sporočamo, kako načrtno skrbimo za vedno večjo kakovost našega dela in njegovih učinkov.