Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti ima ZIK Črnomelj do 31. 3. 2021.

Sprejeto imamo izjavo o kakovosti, s katero se ZIK zavezuje k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, učitelje kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. Velik poudarek je na področju promocije izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih.

Na podlagi ugotovitev samoevalvacije na področju rezultatov in učinkov izobraževanja je nastal akcijski načrt za razvoj kakovosti za obdobje 2017-2018, ki se izvaja glede na začrtane aktivnosti: spremljanje podatkov o udeležencih s poudarkom na ranljivih skupinah in uspešnosti; spremljanje učinkov izobraževanja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja; vpeljava spletnega anketiranja v 1ka; dopolnitev listine kakovosti ZIK; uvajanje sistematičnega spremljanja rezultatov in učinkov; merjenje učinkov učne pomoči na uspešnost udeležencev.

Video o kakovosti na ZIK-u Črnomelj

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/