Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). V projekt POKI smo se vključili v letih 2003 in 2004. Razvojna naravnanost organizacije in odvisnost od trženja sta bila poglavitna vzroka, da smo že pred tem skrbeli za izboljšanje kakovosti naših storitev. Potrebovali pa smo strokovna znanja in svetovanje pri presojanju in razvijanju kakovost, kar nam je nudil Andragoški center Slovenije. Od takrat dalje smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga ACS podeljuje organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti ima ZIK Črnomelj do 31. 3. 2021.

Od leta 2006 imamo na ZIK-u sprejeto izjavo o kakovosti, s katero se zavezujemo k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, učitelje kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. V organizaciji deluje tudi komisija za kakovost ZIK in svetovalka za kakovovost izobraževanja odraslih.

V zadnjih letih je na področju razvoja kakovosti velik poudarek na promociji izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih.

Video o kakovosti na ZIK-u Črnomelj

ZIK Črnomelj je v okviru Tedna vseživljenjskega učenja 2019 pripravil aktivnosti ob dnevu kakovosti izobraževanja odraslih, ki na slovenski ravni poteka pod sloganom "Kakovost ustvarjamo vsi«. Andragoški center Slovenije je ob tej priložnosti posnel predstavitveni film o kakovosti izobraževanja odraslih, o modelu - Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI) in svetovalcih za kakovost.

Video Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih:

Udeleženci programa socialna aktivacija, ki poteka na ZIK-u, so se na dan kakovosti aktivno vključili v pogovor o kakovosti izobraževanja odraslih. Svetovalka za kakovost in predsednica komisije za kakovost sta jim predstavili izjavo o kakovosti ZIK-a, načine spremljanja kakovosti v organizaciji in jih spodbudili k podajanju predlogov ter idej za uvajanje izboljšav. Udeleženci so izpolnili spletni vprašalnik o zadovoljstvu v programu. V okviru likovne delavnice so skupaj s članico komisije za kakovost izdelali zeleni znak kakovosti – POKI. Preizkusili so se tudi v kvizu o poznavanju ZIK-a in njegove dejavnosti.

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/