Na ZIK-u Črnomelj poteka presojanje in razvijanje kakovosti po modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI), ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam, katere sistematično skrbijo za kakovost svojih storitev v izobraževanju odraslih. Pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti ima ZIK Črnomelj do 31. 3. 2021.

Sprejeto imamo izjavo o kakovosti, s katero se ZIK zavezuje k zagotavljanju sprejetih standardov kakovosti, tako za udeležence, učitelje kot tudi partnerje v različnih projektih. Vodilo zaposlenim pri skrbi za kakovost je listina o kakovosti. Velik poudarek je na področju promocije izobraževanja odraslih, zadovoljstvu partnerjev in udeležencev izobraževanja odraslih ter spremljanju rezultatov in učinkov izobraževanja odraslih.

Video o kakovosti na ZIK-u Črnomelj

Več informacij o modelu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje: https://mozaik.acs.si/