Preverjanje znanja tujih jezikov po javnoveljavnih programih se na ZIK-u lahko opravlja iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine. Po uspešno opravljenem izpitu dobijo kandidati javnoveljavno listino, ki jo izda Državni izpitni center.

V Sloveniji so to edina nacionalna javnoveljavna potrdila, s katerimi odrasli dokazujemo svoje znanje tujih jezikov. Izpiti so pripravljeni v skladu s priporočili Sveta Evrope in so primerljivi z drugimi mednarodnimi izpiti.

Priponka: Izpitni koledar za leto 2018

Cena izpita znaša 120 EUR.

Več informacij: http://www.ric.si/tuji_jeziki/splosne_informacije/

Kontaktna oseba: Nada Babič Ivaniš

tel. 07 30 61 383

elektronski naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si