ZIK je vpisan pri Državnem izpitnem centru v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije romski pomočnik / pomočnica. Postopek preverjanja in potrjevanja lahko poteka na podlagi listin ali na podlagi listin in neposrednega preverjanja strokovnih znanj in spretnosti. Od leta 2015 si je 13 udeležencev pridobilo NPK Romski pomočnik.

Pogoji za vključitev

  • Najmanj dokončana osnovna šola in 6 mesečne izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti

  • Ustno in pisno obvladovanje slovenskega in ustno obvladovanje romskega jezika/dialekta

Rok izvedbe

14. 6. 2018

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  • Teoretično in praktično z zagovorom.

Teoretično preverjanje se izvaja v slovenskem, praktično pa v romskem jeziku, po potrebi pa tudi v slovenskem jeziku.

Cena

160 € (svetovanje, potrjevanje brez preverjanja) oziroma 224 € (svetovanje, pregled mape z neposrednim preverjanjem)

Rok prijave

do 23. aprila 2018

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Katalog: Katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti NPK Romski pomočnik

npk_romski_pomocnik_2

Svetovanje udeleženkam v postopku pridobitve NPK Romska pomočnica

npk_romski_pomocnik_1 1

Udeleženke na podelitvi certifikatov za NPK Romska pomočnica