Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah je potrdil model, ki pomeni ugotavljanje, priznavanje ali potrjevanje znanj in spretnosti, ki so si jih posamezniki pridobili na različne načine, v različnih delovnih pa tudi življenjskih situacijah. Ugotavljanje in potrjevanje znanja je proces, ki omogoča ljudem vseh starosti, da si pridobijo potrdilo za veščine in znanje, ki jih že imajo ali jih v programu priprave na izpit dopolnijo.

Nacionalne poklicne kvalifikacije:

Več informacij o poklicnih kvalifikacijah lahko dobite na spletni strani http://www.nrpslo.org ali pri svetovalki za nacionalne poklicne kvalifikacije na sedežu ZIK Črnomelj.