Izjave o programu

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki nimajo osnovnega znanja s področja računalništva

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina - 15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

september 2017

Trajanje izobraževanja

30 ur

Tematski sklopi

1. Temeljna informacijska znanja
2. Izdelava in oblikovanje besedila
3. Uporaba interneta
4. Uporaba elektronske pošte

Financer

Program je brezplačen

Rok prijave

11. september 2017 oz. do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,

irena.bohte@zik-crnomelj.si

Cilj programa je spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi in omogočiti uporabo računalnika vsem, ki se želijo usposabljati, ne glede na starost in doseženo izobrazbo.