Izjave o programu

Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo osnovno znanja s področja računalništva

Število prostih vpisnih mest

15 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

september 2017

Trajanje izobraževanja

30 ur

Tematski sklopi

1. Nadgradnja oblikovanja in urejanja besedil

2. Uporaba elektronske pošte

3. Uporaba interneta

Financer

Program je brezplačen

Rok prijave

20. september 2017 oz. do zasedenosti razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384,
irena.bohte@zik-crnomelj.si