Pogoji za vpis

Program je namenjen osebam, ki imajo končano osnovno šolo in si želijo pridobiti znanja o predelovanju mleka na tradicionalen način in trženju izdelkov. Po opravljenem usposabljanju se udeleženci lahko vključijo v postopek pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

Število prostih vpisnih mest

Ena skupina do 12 udeležencev

Predviden pričetek izvedbe

Odvisno od zadostnega števila prijav.

Trajanje izobraževanja

104 ure

Vsebina programa

Program vključuje:

 • Priprava živali za molžo in molzenje

 • Čiščenje in razkuževanje opreme za molžo

 • Hlajenje mleka

 • Toplotna obdelava mleka

 • Izdelava fermentiranih mlečnih izdelkov

 • Izdelava surovega masla

 • Izdelava sira

 • Trženje svojih izdelkov

 • Načrtovanja, priprava, izvajanje in kontrola lastnega dela

 • Racionalna raba energija, materiala in časa

 • Varovanje zdravja in okolja

 • Komuniciranje s strankami

Cena

490,00 €

Izobraževanje bo za brezposelno osebo brezplačno, če bo ZIK kot izvajalec izbran s strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Rok prijave

Do zapolnitve razpisanih mest

Kontakt za več informacij

Irena Bohte: 07 30 61 384, 040 984 678

irena.bohte@zik-crnomelj.si