V okviru svetovalne točke Svetovalnega središča Pokolpje bo v Krajevni knjižnici Semič v torek, 19. septembra 2017, od 17. do 19. ure predstavitev izobraževalnih programov tako za zaposlene kot za brezposelne osebe in starejše odrasle. Ob tem bo potekala delavnica izdelave vaze iz stekla in papirja, ki jo bo izvedla Tončka Dvojmoč. Prijavite se na telefonski številki 07 30 61 384 ali e naslovu: irena.bohte@zik-crnomelj.si.