ZIK Črnomelj - enota Ljudska univerza vabi na predstavitev svoje dejavnosti, Kolodvorska cesta 32 c.