Letošnji 9. regijski Festival zaTE - Znanje aktivira te! je potekal

v času od 10. do 13. novembra 2020.


Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in Zavod za zaposlovanje Območna služba Novo mesto, izvedbo festivala pa omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje. Festival se odvijal na daljavo (online). ZIK črnomelj je skupaj s partnerji n apodročju Bele krajin eizvedel 9 delavnic.

Udeležba na dogodkih festivala je bila brezplačna, ker je bila dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada.

Letošnji program festivala je vključeval:

Celoten regijski program: e-koledar.

Več o regijskem festivalu.

Novica o poteku festivala prvi dan

Novica o poteku festivala v naslednjih dneh

Za več informacij:

Irena Bohte, svetovalka in vodja Svetovalnega središča Pokolpje

telefon 07 30 61 384; 040 879 039; e-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si